Notariusz Grzegorz Mazurek

Kancelaria

Nasza kancelaria gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy (wszyscy posiadają wyższe wykształcenie prawnicze), gotowi udzielić wszelkich informacji.

Realizujemy pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności notariusz:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • daty okazania dokumentu
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Kancelaria udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Notariusz Grzegorz Mazurek

Usługi notarialne

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

sporządza poświadczenia

doręcza oświadczenia

spisuje protokoły

sporządza protesty weksli i czeków

przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Kancelaria Notarialna

Notariusz Grzegorz Mazurek

Notariusz zobowiązany jest w ramach swych uprawnień do pobierania opłat. Przy dokonaniu czynności, podlegającej opodatkowaniu pobiera podatki: - podatek od czynności prawnych - podatek od darowizn i spadków - podatek VAT Notariusz jest zobowiązany pobrać opłatę sądową. Wynagrodzenie notariusza jest uzgadniane indywidualnie z klientem oraz, że ustawodawca przewidział maksymalne stawki taksy notarialnej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (można też zrobić odnośnik do tego rozporządzenia), co oznacza, że stawka taksy notarialnej dla danej czynności nie może przekroczyć tej przewidzianej ww. rozporządzeniu.

[email protected]

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

tel. 95 760 37 50 || 662-010-328

Jesteśmy dla Państwa dostępni w godzinach pracy: poniedziałek i środa od 9 do 17, wtorek i czwartek od 9 do 16 oraz w piątki od 8:30 do 15. Po uzgodnieniu istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania; możliwe jest dokonanie czynności notarialnej także w innych godzinach i terminach (w tym również w soboty).

  Dane kontaktowe:

  Godziny przyjęć
  pn, śr,: 9.00 – 17.00
  wt, czw.: 9.00 – 16.00
  pt.: 8.30 – 15.00

  Sekretariat
  Telefon: 95 760-37-50
  Fax: 95 760-37-50
  Kom: 662-010-328

  Email
  [email protected]

  Dodatkowe terminy:

  Po uzgodnieniu możliwe jest dokonanie czynności notarialnej także w innym terminie (w tym również w soboty). Czynność notarialna może być przeprowadzona także poza siedzibą kancelarii, jeżeli przemawia za tym jej charakter lub szczególne okoliczności. Siedziba Kancelarii znajduje się na parterze zabytkowej kamienicy. Wejście do Kancelarii od ulicy Kostrzyńskiej (róg Zachodniej) Do dyspozycji Klientów bezpłatny parking w godzinach urzędowania Kancelarii (wjazd od ulicy Zachodniej).

  Polecamy:

  NIP: 597-169-53-84
  REGON: 080414558
  Numer rachunku bankowego:
  23 8355 0009 0040 3827 2000 0001Numer rachunku depozytowego:
  66 8355 0009 0040 3827 2000 0003
  Rach. płatności VAT:
  39 8355 0009 0040 3827 2000 0004

  Polecamy:

  Krajowa Rada Notarialna – www.krn.org.pl
  Rada Izby Notarialnej w Szczecinie –  www.izbanotarialna.szczecin.pl
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – www.sejm.gov.pl
  Dziennik Ustaw – www.dziennik-ustaw.pl

  Dojazd do Kancelarii