NOTARIUSZ

Prowadzący Kancelarię Notarialną notariusz Grzegorz Mazurek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1996, uzyskując tytuł magistra prawa.

Po odbyciu aplikacji sędziowskiej, orzekał jako Sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, m.in. w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych (jako asesor), IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a także jako sędzia delegowany w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim w Wydziale VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w Wydziale I Cywilnym.

W latach 1998 – 2008 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

W latach 2006 – 2008 odbył Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Od 01.10.2008 roku prowadzi Kancelarię Notarialną w Dębnie (do 30.03.2010 r. w formie spółki cywilnej z Panią notariusz Danutą Stroynowską).

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także systematyczne pogłębianie zdobytej wiedzy, poprzez udział w licznych szkoleniach (w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej) – gwarantuje rzetelną obsługę.

 

Kancelaria Notarialna

Grzegorz Mazurek

Kostrzyńska 8/1, 74-400 Dębno

tel.: 957603750

email: [email protected]